əhliləşdirilmə

əhliləşdirilmə
«Əhliləşdirilmək»dən f. is. Vəhşi heyvanların əhliləşdirilməsi. – Camışların əhliləşdirilməsinə çox qədim zamanlarda Asiyada başlanmışdır. A. Ağabəyli.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • əhliləşdirilmək — məch. Əhli edilmək, ələ öyrədilmək. Tülkü balası əhliləşdirilmişdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daştülək — (Lənkəran) əhliləşdirilməsi çətin olan alıcı quş, qırğı. – Büyün məzərədə ovun qızğın vəxtində daştüləyim uçub getdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • yəbani — f. 1) çöldə olan, çölə aid olan; yabanı; 2) vəhşi, əhliləşdirilməmiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • alışdırılmaq — 1. məch. Yandırılmaq. Mağazanın içindəki lampalar alışdırıldıqdan sonra çəkilib hamı qapı içində dayandı. Ə. Ə.. // Alovlandırılmaq. 2. məch. 1. Öyrədilmək, öyrəndirilmək, vərdiş olmasına səbəb olmaq. // Dadandırılmaq. 2. Əhliləşdirilmək, ələ… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • elementar — sif. 1. İbtidai, başlanğıc, bir şeyin ancaq əsaslarına aid olan. Elementar cəbr. Elementar riyaziyyat. 2. Ən sadə, ən bəsit, ibtidai. Elementar məsələ. Ən elementar şeyi bilmir. 3. Ən vacib, ən lazımlı, əsas. Elementar şərait. 4. kim. Bir şeyin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • faktoqrafiya — <lat. factum və yun. grapho – yazıram> kit. Faktların (olmuş hadisələrin) təhlil edilmədən, ümumiləşdirilmədən və ya bədii cəhətdən işlənilmədən təsvir edilməsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”